BG EN
Process Space festival logo
Акция "ТУХЛАТА/ 2023"

 АКЦИЯ „ТУХЛАТА/ 2023“

https://bnr.bg/hristobotev/post/101793327

The Brick Project from Iliyana Kancheva on Vimeo.

През месец март 2023 г. фондация „Процес - Пространство“ инициира и организира провеждането на арт акция „ТУХЛАТА/ 2023“. Инициативата ще се проведе в рамките на месеците март-април 2023г. на територията на цялата страна, сред 150 селектирани български творци. Те ще получат Покана и „работна тухла“, която да преобразуват в произведение на изкуството, според своите артистични виждания и разбирания свързани с темата. Селекцията на артистите включва няколко поколения творци, работещи в различни жанрове. Акциите се различават радикално от идеята за „тематичната изложба“, те имат за цел концептуално да провокират, ексцентрично да създават проекти, които са извън клишетата и стандартното художествено мислене. В случая, организаторите целят да видят различни гледни точки, похвати, както и интерпретации по въпроси, сходни на акция „Тухлата“ провела се далечната 1992 - 1993г. с куратор Димитър Грозданов, който е и основател на фестивал „Процес – Пространство“.

Резултатите от проведената акция през 2023г. ще бъдат първо експонирани в изложба „ТУХЛАТА/ 2023“ в културен арт център „РеБонкърс“, гр. Варна от 08.06.23г. до 02.07.23г. като част 34-то издание на фестивал „Процес – Пространство“ и съпътстващо събитие към фестивал „Август в изкуството“ (22.06.23 – 08.08.23). Резултатите от проведената акция ще бъдат предварително презентирани на фестивал „Буна“ в гр. Варна между 24 – 28 май 2023г.

Ако имате въпроси или нужда от повече информация, свържете с нас на:  foundation@processspace.bg или посетите нашият сайт: www.processspace.bg


Повече за акция „Тухлата“ от 1992-1993г.

Първата гостуваща акция на фестивал „Процес Пространство“ през юни 1993г. в Балчик е акция „Тухлата“, чийто куратор е Димитър Грозданов. Акцията реално е проведена през 1992 и 1993г., като изложбата организирана към нея е в галерия „Акрабов“, гр. Пловдив в края на януари 1993г. Тогава в резултат на няколко месечни усилия, на определен кръг артисти от страната и чужбина са изпратени по пощата обикновени тухли с предложение те да ги превърнат в реално художествено произведение. По спомените на Стефан Акрабов, строителен предприемач и собственик на галерия „Акрабов“, пловдивските художници вземат своите тухли направо от галерията, докато на други са изпращани по пощата. Общо двадесет и седем творци откликват на предизвикателство като изпращат своите произведения за участие в изложбата. Дейно участие вземат художниците от пловдивската група “Ръб”, които извън тази изложба спонтанно “излизат от рамките на кавалетния обект и създават в една тухларна в Брацигово временна структура от материала, с архитектурен характер”.  Според първоначалният замисъл изложбата в галерия “Акрабов”, тухлата е метафора на „поставянето на първата тухла“ за един бъдещ музей на съвременното изкуство в България. Според Димитър Грозданов „идеята за тухлата в онзи момент беше проста и ясна до такава степен, че по-късно много хора се чудеха дали не е тяхна.”  Същевременно темата за създаване на музей на съвременното изкуство в ранните 90 години на ХХ век в България също е тема, която вълнува много будни умове от арт средите. На по-късен етап именно това отбелязва и изкуствоведът Весела Ножарова, че „темата за Музея преминава като неизмерен рефрен през целия период, в който се практикува съвременното изкуство“.  Грозданов също я приема и за него прерастването на фестивал „Процес – Пространство“ в музей за съвременно изкуство е най-идеалистичната програма.

30 години след акция „Тухлата“ и вълненията около нея, в България все още няма музей на съвременното изкуство, който да представя както българското изкуство, така и националната ни колекция от чуждестранно такова. Това повдига множество въпроси, за явно съществуващ проблем в обществото ни, възпиращ развитието на определени културни, художествени и образователни процеси в страната, които в други държави са естествени, отдавна реализирани и функциониращи.

Въпросът, който повдига акция „Тухлата“ през 1993г., а и много други събития от 90те години на ХХ век, е точно толкова актуален днес, както е бил актуален и тогава. Затова след 30 годишен толеранс, фондация „Процес – Пространство“, като последовател на идеите на своя създател Димитър Грозданов, предприема инициативата, отправя предизвикателство „повдигайки“ въпрос – “Време ли е да се постави „първата тухла“ на музей за съвременно изкуство в България?” Важността на този въпрос е относителна за всеки творец, затова за нас е важно да разберем как творците гледат на този проблем днес. Това е и своеобразен социален експеримент, в който наблюдаваме реакцията на участниците и начинът, по който приемат предизвикателството „ТУХЛАТА/ 2023“. Повдигаме въпроси и ще информираме широката публика след финала на акцията.

Организатор на проекта - Фондация „Процес – Пространство“

Партньори: Културен център “ReBonkers”

Куратор на проекта - Христина Бобокова 

Артистичен директор - Рада Якова 

Проектът се реализира с подкрепата на: Община Варна, Speedy, Приста Ойл ЕАД, Софийска Стокова Борса АД, Агрия Груп Холдинг, ПЧМВ АД – Варна, Винарска Къща Левент.

Основен спонсор: Завод за огнеупорни тухли „ТРУД“ АД, гр. Русе

1 Руенов, Р., дисертация „Акционистки художествени практики в България. Възникване и Развитие“, с.187, 2012
2 Грозданов, Д., каталог „Процес – Пространство 20“, с. 47, 2012
3 Ножарова, В., Въведение в българското съвременно изкуство 1982 – 2015, с.70-71, 2018