BG EN
Process Space festival logo
За нас

Фондация “Процес - Пространство” е българска частна организация, създадена през 2014г., чиято мисия е популяризиране на съвременни форми на изкуство; подпомагане на развитието и представяне на творци и художници; създаване на условия за между-културен диалог сред артисти, работещи в сферата на съвременното изкуство; опазване на културно-историческото наследство на България и Европа.

Целта на организацията е също представяне и популяризиране на българската култура, изкуство и културно наследство, като част от европейската и световна култура; представяне на България, като подходяща сцена за развитие на форуми в областта на съвременното изкуство и култура; популяризиране и подпомагане на български творци и художници в сферата на съвременното изкуство; осъществяване на междукултурен диалог, сътрудничество и взаимодействие с европейски и световни творци, организации, арт форуми, галерии и музеи.

Фондацията провежда международен фестивал „Процес – Пространство“ - вече дългогодишен и утвърден арт форум, който се провежда в България в продължение на 30 години. В този период са организирани над 120 изложби, много семинари, акции, уъкшопи, а участници в него са над 600 артисти и художника от над 65 държави (Франция, Германия, Испания, Великобритания, Италия, Швеция, Холандия, Белгия, Дания, Словения, Унгария, Австрия, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция, Македония, Молдова, Русия, САЩ, Канада, Австралия, Мексико, Япония, Корея и др.).

Всяка година oсновната част на фестивала протича в рамките на 2 седмици, като фокусът е поставен върху възможността артисти от цял свят да представят себе си, да творят на територията на страната, да опознаят нейните култура, изкуство, история, както и да се осъществи реален междукултурен диалог.

Амбициите на фондацията е да се осъществят бъдещи и постоянни контакти с организации, които да подпомагат постигането и развитието на мисията и целите на организацията за в бъдеще.

Организацията се представлява от Христина Бобокова – председател на Управителен Съвет.